Hel na straży Wybrzeża

(ostatnia aktualizacja dnia 09 - 11 - 2021)

Położenie Helu zawsze jednoznacznie nadawało mu wysoka rangę tarczy obronnej, dla położonych w zatoce portów w Pucku, Gdyni, Jastarni i Gdańsku. Hel od wieków panował nad tym rejonem Wybrzeża i nawet obecnie jego rola jest dla obronności niezwykle ceniona.
Poniższe strony omawiają historię militarną Helu w podziale na lata i ważniejsze obiekty.

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 1919-39

(*) - chcesz umocnić pokój - szykuj się do wojny.

Powyższe opracowania oparto na bardzo licznych materiałach źródłowych ( patrz bibliografia Helu),
BARDZO proszę o zgłaszanie mi popełnionych na stronach błędów czy niejasności.


Autor i Webmaster czeka na Twoje uwagi : valle@hela.com.pl