Publikacje autorstwa Władysława Szarskiego - Valle.
Artykuły te były publikowane w większości w helskim periodyku "Helska Bliza"
Nie są w wiekszości uporządkowane czasowo i bynajmniej nie są kompletne. Niektóre są zapisane w wersji Worda, inne w html-u, inne w pdf...
Są tu także nieliczne artykuły - które do druku nie trafiły (nigdy nie była to odmowa redakcji - przyczyny były całkiem inne...)

Refleksje miłośnika Helu
O helskim szpitalu
Björn N. Klungtveit "Moja podróż do Helu" (napisane rzekomo 2 czerwca 2015 roku) - opublikowane w 2005 roku(!) - (tłum. Valle)
Xerxes w Helu
Hel zamrozony
Dzwon ze statku Wilhelm Gustloff
Dar bogów - otoczony morzem (cisza lasu)
Poznawanie Helu z Psem Morskim w tle (Bej)
Deszczowy start helskiego muzeum
Wielka, letnia niedziela (D-day, Requiem Mozarta)
O poglądach, inności i rozsądku (a także jego braku)
Spróbuj zostać wyborcą – to nie boli!
Czerwony pies Szarik
Nasi bracia mniejsi
Paradoks okrutnej historii
Niezwykły sukces Norwegów (Fort Oskarsborg 1940, zatopienie Bluchera)
Sos mi vida
O bezstronności i narzekaniu - O agresji i posłuszeństwie
Zaczarowany flet - w Helu
O bezstronności, agresji, i posłuszeństwie - czyli groch z kapustą.
Uczmy się choćby od Jastarników.
Pokój Bożego Narodzenia ("Christmas Truce" )
Błogosławione lata
Kpt. Karol Olgierd Borchardt
Narzekania zmęczonego człowieka
Dom wariatów - czyli codzienność.
Nohavica szerzy się w krąg... (Czy chorujesz na Nohavicę)
Polski James Bond (Sergiusz Piasecki i por.Zbigniew Braniecki)
Lubię wydeptywać ścieżki w świeżym śniegu
Relacja z pierwszego rejsu Borchardtem - ze Szwecji do Helu (wrzesień 2011)
Cień Katynia, cień Smoleńska
32 dni Antoniego Seroki

Z cyklu: "Tam, za progiem..."
Krancbal w Nadolu
Pomnik umęczonych żołnierzy Armii Czerwonej
Świeta góra Grabarka
Do Wilna na Kaziuki

Publikacje wydane drukiem - jako "Zeszyty Helskie" (do nabycia w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu)

• Trylogia Gdańska - Władysław Szarski:
- Królowie Polski walczą o Danzig (cz. I 970-1815) - 100 str. 2017 rok. (zeszyt 22)
- Prusacy panują w Danzig (cz.II, 1815-1939) - 112 str, 2019 r. (zeszyt 26)
- III Rzesza okupuje Danzig (cz.III 1939-1945) - 100 stron, 2020 r. (zeszyt 28)
• Zeszyt 2 - Ośrodek oporu Jastarnia i inne fortyfikacje stałe Helu - Władysław Szarski
2010 (brak wydrukowanego roku w zeszycie) wydanie zmienione i rozszerzone
• Zeszyt 7 - Kalendarium obrony wybrzeża 1939 r. - Władysław Szarski, 2012
- wydanie trzecie, 2012 r. (poprawione),
• Zeszyt 8 - Morskie tragedie ewakuacji Zatoki Gdańskiej 1945 - trzy grobowce - Władysław Szarski, 2008
• Zeszyt 9 - Ciekawostki najcięższej artylerii - Władysław Szarski, 2009
• Zeszyt 16 - Zapomniana tragedia Oksywia - Władysław Szarski, 2013
• Zeszyt 18 - ORP WICHER i jego dowódca - kmdr Stefan de Walden, Krystyna de Walden-Gałuszko, Władysław Szarski, 2013
• Zeszyt 19 - IV Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza "HEL" - Władysław Szarski, 2014