Bateria nr XXXI - im.Heliodora Laskowskiego

Zniszczone po wojnie stanowisko nr 1
Stanowisko 201 (przed wojną - nr 2)
Stanowisko 202 (przed wojną - nr 3)
Armata na st.203 (przed wojną - nr 4)
Zbudowane po wojnie stanowisko nr 204
Armaty z Helu w muzeach

Przedwojenne stanowisko nr 1 działa 152,4 mm znajdujące się najbliżej Zatoki, zostało wysadzone w powietrze przypadkowo, w niewyjaśnionych okolicznościach już po wyzwoleniu Helu - podobno jesienią 1946.
Wiosną 1954 roku w czasie budowy stanowisk dla 27 BAS - baterii 4x100mm, saperzy Marynarki Wojennej pod dowództwem por.Tadeusza Bieńka rozerwali trotylem lufe i pozostałości działa Bofors 152,4mm bo zasłaniało ono linię ognia nowobudowanej baterii:

"Wysadzanie zacząłem od działa, zakładając pierwsze ładunki od strony wylotu lufy. Stopniowo rozrywałem działo na mniejsze kawałki. W miarę przesuwania się do komory zamkowej trzeba było zwiększać wielkość ładunku. Ze względów bezpieczeństwa, z uwagi na duży rozrzut odłamków prace te zakończyłem. Pozostałą po pracach minerskich komorę zamkową działa, przy pomocy traktora odciągnięto na plażę, a pozostałe lżejsze części rozerwanej lufy odwieziono do składnicy złomu w Pucku. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży złomu kupiono niezbędne materiały do dekoracji marynarskiej świetlicy (firany, kotary, obrusy itp.). Po usunięciu działa można było wyrównać betonowe rumowisko, aby nie zasłaniało przedpola i umożliwiało prowadzenie ognia przez baterię 27 BAS."
(Cyt. według opowiadania T.Bieńka w Helskiej Blizie Numer 16 (182) 24.09.2004)

Obecnie, resztki tego stanowiska atakowane nieustannie przez morze zapadają sie z każdym rokiem coraz głębiej w piasek plaży i zmieniaja swój kształt. Zwiedzając to stanowisko należy zwrócić baczną uwagę na wystające wszędzie resztki stalowych zbrojeń mogących stanowić poważne zagrożenie.
... tutaj więcej o baterii Laskowskiego ...
Podgląd
Wygląd ruin w maju 2002
Podgląd
Prawa ściana magazynu amunicyjnego
Podgląd
Tylna ściana magazynu amunicyjnego
Podgląd
Wylot wentylatora

Zdjęcia w tej galerii są autorstwa ©Władysława Szarskiego i M.Krzyczkowskiego

Jakakolwiek publikacja tych zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora, stanowi naruszenie praw autorskich.

(zanotuj adres strony o Helu! - http://hela.com.pl)