Bateria nr XXXI - im.Heliodora Laskowskiego

Zniszczone po wojnie stanowisko nr 1
Stanowisko 201 (przed wojną - nr 2)
Stanowisko 202 (przed wojną - nr 3)
Armata na st.203 (przed wojną - nr 4)
Zbudowane po wojnie stanowisko nr 204
Armaty z Helu w muzeach

Stanowisko 204 - zbudowane po wojnie
Aby zastąpić zniszczone po wojnie stanowisko nr 1 zbudowano po przeciwległej stronie baterii - od strony morza, całkowicie nowe stanowisko, dokładnie według przedwojennych planów. Ponieważ armaty B-13 - 130 mm by od armat Boforsa 152,4 mm niższe i mniejsze gabarytowo, na wszystkich stanowiskach wykonano podlewkę betonową podnoszącą działo do góry, oraz dobudowano - także betonowe - zwężenie kręgu działobitni oparte na betonowych wspornikach.
... tutaj więcej o baterii Laskowskiego ...
Podgląd
Podgląd
...
Podgląd
Podgląd
Podgląd
...
Podgląd
Podgląd

Zdjęcia w tej galerii są autorstwa ©Władysława Szarskiego

Jakakolwiek publikacja tych zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora, stanowi naruszenie praw autorskich.

(zanotuj adres strony o Helu! - http://hela.com.pl)