Bateria nr XXXI - im.Heliodora Laskowskiego

Zniszczone po wojnie stanowisko nr 1
Stanowisko 201 (przed wojną - nr 2)
Stanowisko 202 (przed wojną - nr 3)
Armata na st.203 (przed wojną - nr 4)
Zbudowane po wojnie stanowisko nr 204
Armaty z Helu w muzeach

Stanowisko 202 (przed wojną - nr 3)
Stanowisko zostało po rozformowaniu baterii zdewastowane, nawet resztki obrotnicy działa probowano odciąć palnikiem...
... tutaj więcej o baterii Laskowskiego ...
Podgląd
Widok ogólny
Podgląd
Schody do schronu
Podgląd
Resztki obrotnicy działa
widać ślady odcinania..

Zdjęcia w tej galerii są autorstwa ©Władysława Szarskiego

Jakakolwiek publikacja tych zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora, stanowi naruszenie praw autorskich.

(zanotuj adres strony o Helu! - http://hela.com.pl)