Bateria nr XXXI - im.Heliodora Laskowskiego

Zniszczone po wojnie stanowisko nr 1
Stanowisko 201 (przed wojną - nr 2)
Stanowisko 202 (przed wojną - nr 3)
Armata na st.203 (przed wojną - nr 4)
Zbudowane po wojnie stanowisko nr 204
Armaty z Helu w muzeach

Stanowisko 203 (przed wojną - nr 4)
Przedwojenna armata firmy Bofors o kalibrze 152,4 mm została zastąpiona po wojnie widoczną na zdjęciach radziecką armatą morską B-13 - 130 mm
... tutaj więcej o baterii Laskowskiego ...
Podgląd
Armata morska B-13 - 130 mm
prod. radzieckiej
Podgląd
...
Podgląd
Armata od tyłu
Podgląd
Lewe stanowisko obsługi
Podgląd
Prawe stanowisko obsługi
Podgląd
Wylot wentylacji z magazynu amunicji
Podgląd
Drabinka umieszczona na powojennej dolewce betonowej
Podgląd
Górna tuba głosowa
Podgląd
Magazynek podręczny
Podgląd
Magazynek podręczny
Podgląd
Górna część jednej z dwu wind amunicyjnych
Podgląd
Widok ogólny
Podgląd
Drzwi do przedsionka schronu amunicyjnego
Podgląd
Dolna część jednej z dwu wind amunicyjnych
Podgląd
Ręczny napęd windy amunicyjnej
Podgląd
Schowek podręczny i dolna część tuby głosowej
Podgląd
Podajnik amunicyjny od strony przedsionka
Podgląd
Tuba głosowa i wejście do schronu amunicyjnego
Podgląd
Schron amunicyjny w widocznym otworem wentylatora
Podgląd
Podajnik amunicyjny od strony schronu
Podgląd
Przejście ze schronu do przedsionka

Zdjęcia w tej galerii są autorstwa ©Władysława Szarskiego

Jakakolwiek publikacja tych zdjęć lub ich fragmentów bez zgody autora, stanowi naruszenie praw autorskich.

(zanotuj adres strony o Helu! - http://hela.com.pl)