Fotografie archiwalne
Ulica Wiejska
(Dorfstrasse)

(Ostatnia aktualizacja 29 XI 2017)

Port i okolice

Ulica Wiejska (Dorfstrasse, gen.Waltera)

Kurhaus Hela - Dom Zdrojowy "Polonia"

Latarnia morska

Helskie statki i okręty

Pozostałe zdjęcia


do strony głównej
Ulica Wiejska - historycznie pierwsza z ulic Helu, obecnie główny deptak helski. Początkowo Dorfstrasse, w latach międzywojennych ulica Wiejska, w czasie okupacji Dorfstrasse, po wyzwoleniu ul. gen. Waltera, (Skąd go poniosło aż nad morze???) obecnie znów ul.Wiejska...

Opisy opracował i zdjęcia zebrał: - Marek Krzyczkowski

Podgląd
Hel z wieży kościoła.
Koniec XIX wieku
Podgląd
Ul. Kuracyjna w latach 30.
(widok od strony cypla)
Podgląd
Początek ul. Wiejskiej
(widok od strony cypla)
Podgląd
Początek ul. Wiejskiej
(widok od strony cypla)
Podgląd
To samo miejsce
w latach 30.
Podgląd
To samo miejsce;
prawdopodobnie
październik 1939 r.
Podgląd
Okolica dzisiejszego Hotelu
Riviera (początek XX w.;
widok w kierunku cypla)
Podgląd
Okolica dzisiejszego Hotelu
Riviera (początek XX w.;
widok w kierunku cypla)
Podgląd
To samo miejsce
w latach 20.
Podgląd
Okolica dzisiejszego
skrzyżowania ul. Wiejskiej
z ul. Leśną
Podgląd
To samo miejsce
kilka lat później
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Ulica Wiejska lata 30.
Podgląd
Ulica Wiejska, lata 30.
W głębi hotel Riviera.
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Ulica Wiejska
koniec lat 60.
Podgląd
Strand Hotel
zbudowany w 1892 r.
Podgląd
Lata 30. - okolica dzisiejszego
lokalu "Kutter"
Podgląd
Ulica Wiejska lata 30.
Podgląd
Ulica Wiejska lata 30.
Podgląd
W domu po lewej jest obecnie
sklep "Holender"
Podgląd
Willa "Quo Vadis"
(budynek istnieje do dziś)
Podgląd
Okolica dzisiejszej Armady
Podgląd
W tym miejscu stoi teraz ARMADA
- najlepszy dorsz w Helu!!!
Podgląd
Pensjonat Karla Hallmanna
z restauracją i kawiarnią
(obecnie - Wiejska 82)
Podgląd
Turyści w czasie posiłku
przed restauracją
Karla Hallmanna
Podgląd
Fragment ul. Wiejskiej
przed restauracją
Karla Hallmanna
Podgląd
Restauracja Lwia Jama.
Lokal istnieje od połowy XIX w.
Podgląd
Lwia Jama
Połowa lat 20.
Podgląd
Lwia Jama
Pocztówka z 1940 r.
Podgląd
Sala Lwiej Jamy
- połowa lat 30.
Podgląd
Ogród Lwiej Jamy
- połowa lat 30.
Podgląd
Okolica d. Lwiej Jamy
- początek lat 60.
Podgląd
Okolica d. Lwiej Jamy
– początek lat 60.
Podgląd
Budynek z 1817 roku
rozebrany na pocz. lat 90.
Podgląd
Budynek d. Lwiej Jamy
– lata 60.
Podgląd
Budynek d. Lwiej Jamy
- początek lat 70.
Podgląd
ul. Wiejska
- początek XX wieku.
Podgląd
Początek lat 30.
W głębi budynek poczty
Podgląd
Początek lat 30.
W głębi budynek poczty
Podgląd
Poczta w 1913 roku
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Ulica Wiejska.
Początek XX w.
Podgląd
Studnie z żurawiami
zlikwidowano w Helu w 1906 r.
Podgląd
Ulica Wiejska - kościół zasłania
szkoła zbudowana w 1883 r.
Podgląd
Ulica Wiejska.
Lata 30.
Podgląd
Ulica Wiejska.
Początek lat 20.
Podgląd
To samo miejsce
- początek lat 30.
Podgląd
To samo miejsce - lata 30.
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
Początek XX w.
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
- lata 20.
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
- lata 30.
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
- lata 20.
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
- po wojnie
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
- lata 60.
Podgląd
Okolica dzisiejszego ratusza
- lata 60.
Podgląd
Na miejscu trawnika po prawej
zaczyna się teraz ul. Kaszubska.
Lata 50.
Podgląd
To samo miejsce.
Rok 1969
Podgląd
Na miejscu Domu Książki
zaczyna się teraz
ul. Kaszubska
Podgląd
ul. Wiejska. Lata 50.
Podgląd
Ulica Wiejska.
Koniec lat 60.
Podgląd
Ulica Wiejska. Rok 1958
Podgląd
Ulica Wiejska. Rok 1969
Podgląd
Ulica Wiejska. Lata 60.
Podgląd
Okolica dzisiejszego lokalu
"Captain Morgan"
Początek XX w.
Podgląd
Wylot ulicy Wiejskiej
w kierunku dworca.
Lata 30.
Podgląd
To samo miejsce
- widok w górę ulicy.
Rok 1969
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Wczasowicze na Wiejskiej
- lata 30.
Podgląd
Ulica Wiejska przed 1918
Podgląd
Ulica Wiejska przed 1918
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Widoczek ze starego Helu
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Ulica Wiejska
Podgląd
Obrazek z ul. Wiejskiej
Początek XX wieku
Podgląd
Obrazek z ul. Wiejskiej
Lata 70. XX wieku

Fotografie pochodzą:

  • zasadnicza większość - ze zbiorów helskich pocztówek rodziny Krzyczkowskich

  • ze zbiorów helskich pocztówek Ewy Matysiak i Ryszarda Kretkiewicza

  • ze zbiorów helskich pocztówek Wł.Szarskiego i M.Sosnowskiej

  • ze zdjęć podarowanych przez R.Kretkiewicza, oraz publikowanych w "Helskiej Blizie"

(zanotuj adres strony o Helu! - http://hela.com.pl)