Fotografie archiwalne
Pozostałe zdjęcia

(Ostatnia aktualizacja 13 X 2016)

Port i okolice

Ulica Wiejska (Dorfstrasse, gen.Waltera)

Kurhaus Hela - Dom Zdrojowy "Polonia"

Latarnia morska

Helskie statki i okręty

Pozostałe zdjęcia


do strony głównej
Umieszczonych tu zdjęć nie udało się jednoznacznie zakwalifikować do żadnej z pozostałych kategorii.

Opisy opracował i zdjęcia zebrał: - Marek Krzyczkowski

Podgląd
Dworzec kolejowy
Podgląd
Dworzec kolejowy
Podgląd
Dom marynarzy
Podgląd
Pensjonat "Krzysia"
Podgląd
Kolonia rybacka
Podgląd
Kolonia rybacka
Podgląd
Kolonia rybacka;
obecnie ul. Sikorskiego
Podgląd
Kolonia rybacka;
obecnie ul. Portowa
Podgląd
Kolonia rybacka;
koniec lat. 20.
Podgląd
Kolonia rybacka;
koniec lat. 20.
Podgląd
Widok z cypla w kierunku
portu - lata 30

Widok z portu w kierunku
cypla - lata 30
Podgląd
Mała plaża
Podgląd
Mała plaża; koniec lat 60.
Podgląd
Wzgórze "Bocianie gniazdo"
Podgląd
Helskie wydmy
Podgląd
Umocnione wydmy
Podgląd
Suszenie fląder - lata 20.
Podgląd
Orkiestra rybacka
Podgląd
Szkutnik przy pracy
Podgląd
Pierwsza kapliczka
- 1930r.
Podgląd
Rozbudowana kapliczka
- 1939r.

Droga na plażę
ok. 1907 roku

Wojskowe kino Wicher;
lata 70.
Podgląd
Widok z latarni morskiej;
początek XX w.

Widok z latarni morskiej
koniec lat 20.

Fotografie pochodzą:

  • zasadnicza większość - ze zbiorów helskich pocztówek Marka Krzyczkowskiego

  • ze zbiorów helskich pocztówek Ewy Matysiak

  • ze zbiorów helskich pocztówek Wł.Szarskiego i M.Sosnowskiej

  • z książki: Bandrowski J. - Na polskiej fali, - Wielkopolska
    księgarnia nakładowa Karola Rzepeckiego, Poznań 1927

  • ze zdjęć publikowanych w "Helskiej Blizie"

(zanotuj adres strony o Helu! - http://hela.com.pl)