Praca sezonowa w Helu

Zatrudnię kelnerkę/kelnera/sprzedawcę

Młody człowieku – jeśli chcesz spędzić wakacje pracując nad morzem, nie daj się oszukać!

Co roku spotykam się z młodymi ludźmi żalącymi się jak ich oszukali nieuczciwi pracodawcy.

Mechanizm oszustwa jest stały i prosty:

  1. Młody człowiek zatrudnia się „na czarno”, na próbę – bo tak oferuje pracodawca, sympatyczny i obiecujący złote góry.
  2. Po pewnym okresie pracy młody człowiek zostaje wyrzucony na ulicę, bez zapłaty, lub tylko z częścią obiecanej zapłaty, z wymysłami typu:
  1. Młody człowiek znajduje się „na bruku” bez żadnego dowodu, że pracował i że go podle oszukano.
  2. Pracodawca zatrudnia kolejnego frajera i oszukuje go w identyczny sposób.

Sposób obrony jest BARDZO PROSTY!

  1. należy dokumentować swoją pracę – każdy z was ma przecież telefon komórkowy i umie nagrywać, fotografować i filmować. Należy także spisać, co i kiedy obiecywał pracodawca – i zrobić to na początku pracy, a nie jak już wyleją na ulicę i trzeba sobie przypominać fakty.
  2. Jeśli pracodawca straszy was odpowiedzialnością za wasze rzekome wykroczenia (np. pomówienia o kradzież, zniszczenie rzeczy i t.p.) – nie obawiac się - musi to UDOWODNIĆ.
  3. Z przygotowana kopią dokumentacji idzie się do pracodawcy i informuje, że albo NATYCHMIAST zapłaci obiecywaną kwotę, albo dokumentacja trafi do Państwowego Inspektoratu Pracy – tam tylko czekają na takie informacje i tam każda informacja o nieuczciwym pracodawcy trafić powinna!
    Nie kłócić się i nie awanturować – złożyć tylko propozycję i pokazać gotową do wysłania kopertę.

W przypadku zawiadomienia Inspektoratu Pracy, to nie pracownik będzie ukarany, ale NIEUCZCIWY PRACODAWCA i to surowo, bez względu na to co by wam pracodawca opowiadał i czym by was nie straszył. Znajomość prawa naprawdę pomaga, a nieuczciwych pracodawców należy tępić.

A w ogóle nie radzę zatrudniać się na czarno – zarówno w Helu, jak i gdzie indziej są uczciwi pracodawcy i jak się porządnie poszuka – to się do nich trafi. Każdy z nich zatrudni was najpierw na próbę – wy też musicie się wykazać fachowością i uczciwością – ale dobry pracodawca nie będzie próbował was oszukać w wyżej omówiony sposób.
Zawsze przed przystąpieniem do pracy - stałej, sezonowej czy też na próbę - NALEŻY PODPISAĆ UMOWĘ. Może to być n.p. "Umowa na okres próbny". Przepisy nie uznają BEZPŁATNEJ pracy "na próbę"...
Kto zgodzi się pracować bez umowy i do tego nie umie udowodnić, że pracował - jest idiotą oszukanym na własne życzenie.
Stronę tę założyłem, bo żal mi corocznie spotykanych, oszukanych młodych ludzi.... bezradnych jak cielęta.

Pracodawca ma obowiązek podpisać z wami umowę, odprowadzić podatek, opłacić ZUS i ubezpieczyć was od wypadków przy pracy. Nie może zatrudnić w gastronomii osób bez odpowiednich zaświadczeń zdrowotnych, ma obowiązek przeszkolić was w zakresie BHP.

To są OBOWIĄZKI PRACODAWCY, i TYLKO ON odpowiada karnie za ich naruszenie.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 7

tel. (58) 520 18 22-23; fax (58) 520 18 24
http://www.gdansk.oip.pl/

cytaty ze strony PIP:

Jakie konsekwencje grożą pracownikowi za podjęcie nielegalnego zatrudnienia („pracy na czarno”)?

Nie ma konsekwencji karnych dla osoby zatrudnionej za wykonywanie pracy pomimo nieposiadania umowy o pracę zawartej w formie pisemnej lub bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Stosowne obowiązki – zawarcia umowy o pracę na piśmie, dokonania zgłoszenia do ZUS – spoczywają bowiem wyłącznie na pracodawcy (płatniku składek).

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie (zwane w języku potocznym „pracą na czarno”)?

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi brak umowy o pracę na piśmie (tj. niepotwierdzenie pracownikowi takiej umowy w formie pisemnej – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika), nakłada na osobę odpowiedzialną mandat karny na podstawie art. 281 pkt 2 w związku z art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Wysokość mandatu może oscylować w granicach od 1.000 do 2.000 zł, wyjątkowo – w razie tzw. recydywy, o której mowa w art. 96 § 1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – może on sięgnąć 5000 zł. Inspektor ma też prawo, zamiast stosowania postępowania mandatowego, skierować wniosek o ukaranie do sądu, który orzeka grzywnę do 30.000 zł

Należy jednak zaznaczyć, że niedopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego może zostać przez inspektora pracy potraktowane także jako wykroczenie z art. 122 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli jako niezgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru składek na ten fundusz oraz na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe jest bowiem co do zasady taka sama i dotyczy ich to samo zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Inspektor składa wówczas wniosek o ukaranie do sądu, a osobie odpowiedzialnej grozi kara grzywny od 3.000 do 5.000 zł.

Ponadto właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy, tj. inspektor pracy lub okręgowy inspektor pracy, zawiadamia o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy, a w szczególności urząd kontroli skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego (art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o PIP, Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.). Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że zatrudnienie „na czarno” wiąże się też zwykle z nieodprowadzaniem należności podatkowych.

UWAGA: Państwowa Inspekcja Pracy nie zajmuje się cywilno-prawnymi umowami o pracę, to znaczy że nie może pomóc osobom zatrudnionym na UMOWĘ ZLECENIE oraz na UMOWĘ O DZIEŁO!

Jak i gdzie szukać pracy

Zasada podstawowa - napisać porządnego maila z zapytaniem.

Adresów mailowych i ofert pracy warto szukać w internecie, np.:

http://www.centrumpracy.pup.gda.pl/oferty/
- szukać w google np. pod "praca sezonowa", "praca wakacyjna"

Jeśli Wam ta strona pomogła - piszcie na: szarski@hela.com.pl Ciekawe listy opublikujemy tutaj.

stat4u