Według podręcznika „Marketing usług hotelarskich”

Klasyfikacja: