Spacer ulicą Wiejską w Helu - (37 fotografii z lipca 2001 i nieco nowszych)
rondo autobusowe "przy krzyżu"